Scroll Top

Özel Eğİtİm

Her bir atölyede dünyanın farklı şehirlerinden katılan hocalar ile belirli konuların işlenmesi, katılımcıların sunum ve araştırmaları ile zenginleşmektir. Atölye Çalışması Avrupa’nın farklı ülkelerinde yaz ve kış kampı şeklinde yoğunlaştırılmış bir eğitim programı ve devamında her ay üç grubun bir araya gelmesi ile pekişmektedir.

“İlmiyat”, “Nazariyat” ve “Hissiyat” gruplarından oluşan Atölye Çalışması, üniversitede aldıkları eğitimin yanı sıra üniversitelilere ilim, irfan ve hikmet kapısını aralamalarına yardımcı olacak bir talim ve terbiye programıdır. Özellikle külli bir bakış açısına ulaşmak, küreselleşen dünyayı ve yaşadığımız Avrupa topraklarının geçmişini ve bugününü anlayarak geleceği irfani gelenek ile düşünebilmek, Atölye Çalışması’nın başlıca hedeflerinden biridir. Okumalar hem Doğu hem Batı dünyasının kaynaklarından olmaktadır.

Bediiyat Atölyesi katılımcıları Alet İlimleri modülünün içeriğiyle uyumlu dersler alabilecekleri gibi diğer modüllerin dersleriyle kısmen örtüşen interdisiplinler dersler de alabileceklerdir.

 • Metin ve Kitap Tahlili
 • Hitabet, Belagat ve Sunum
 • Bilimsel Makale Oturumları ve Yazarlık
 • Medya, İletişim ve Psikoloji
 • Sinema ve Edebiyat

İslamiyat Atölyesi katılımcıları Naklî İlimler modülünün içeriğiyle uyumlu dersler alabilecekleri gibi diğer modüllerin dersleriyle kısmen örtüşen, interdisipliner dersler de alabileceklerdir.

 • Nesefî Akaidi
 • Diğer İnançlarda İnanç Esasları
 • Avrupa’da Kur’an Araştırmaları
 • Oryantalist Hadis Çalışmaları
 • İslamiyet’te Kelam İlmi ve Tartışmaları
 • Hristiyanlıkta Mistisizm

Nazariyat Atölyesi katılımcıları Aklî ve Medenî İlimler modülünün içeriğiyle uyumlu dersler alabilecekleri gibi diğer modüllerin dersleriyle kısmen örtüşen, interdisipliner dersler de alabileceklerdir.

 • Din-Bilim-Felsefe ve Siyaset: Güç ve Hakikat Çatışma ve Dayanışmasının Tarihi
 • Dünya Siyasetinin Yakın Tarihi: Günümüz Sorunları ve Paradigmaları
 • Siyasi, Dini ve Toplumsal Açıdan Avrupa, İslam ve Müslümanlar
 • Avrupa’da Siyasi, Kültürel ve Dini Kimlik
 • Medyada İslam Algısı ve İslam Karşıtlığı: sosyal, siyasal ve psikolojik boyutları
vahdettin-isik
Dr. Vahdettİn Işık
İbn Haldun Üniversitesi

Özellikle yaşadıkları yere ve Türkiye’ye başta olmak üzere, dünyanın gidişatına dair sorumluluk taşıyan bilgilenme arzuları,  temellendirilmiş ve tecrübe ile damıtılmış bilgilerle buluştuklarını hissettikleri esnada öğrencilerin gözlerindeki parıltıya yakından tanıklık ettim. Organizasyonu yapanların fedakarlıkları da her türlü takdiri hak ediyor kanaatindeyim.

slgurkan2
Prof. Dr. Salİme Leyla GÜRKAN
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Avrupa’da özellikle de Almanya’da yaşayan gençlerimizin gerek İslam’ın gerekse Avrupa’nın geleceğinde önemli roller üstleneceklerini düşünüyor ve halihazırda da üstlenmeye başladıklarını görüyorum. Bu sebeple IGMG tarafından yürütülen öğrenci faaliyetlerini, eğitime yapılan her türlü yatırımı önemsiyor ve takdirle karşılıyorum.

Kasim
Prof. Dr. Kasım Küçükalp
Uludağ Üniversitesi

Herhangi bir dünyevi ihtiras, ayartma ve kaygıya yenik düşmeksizin, hem teorik hem de pratik düzlemde temsil gücü yüksek müslümanca bir varoluşun ortaya konulması, yalnızca Avrupa’daki müslümanlar ve diğer topluluklar için değil, tüm insanlık için hayati bir önem arz etmektedir. İGMG’nin yapmış olduğu ve yapacağı çalışmaların bu doğrultuda ortaya konulmuş olan mahiyet ve sorumluluğunun altını çizerek, istikamet üzere çok daha nitelikli ve derinlikli çalışmalar yapabilmenizi Rabbimden niyaz ederim.

1607702081897
Prof. Dr. Lütfİ Şeyban
Sakarya Üniversitesi

Öğrenciler, burada aldıkları eğitimin de etkisiyle, ayaklarını mensubu oldukları bin yıllık Müslüman Türk medeniyetinin merkezi olan Türkiye’de sabitleyerek Avrupa’ya ve oradan da bütün bir dünya medeniyetlerine açılmayı öğrenmektedirler. Bu tür çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak olan aydın insan tipi ise, hem Türkiye hem Avrupa ve hem de bütün dünya halklarının yararına çalışan ve üreten seçkin insanlar olacaktır diye düşünüyor ve umuyorum. Teşekkür ederim.

omer_turkerr
Prof. Dr. Ömer Türker
Marmara Üniversitesi

Bu program, örgün eğitim süreçlerinin neredeyse tamamını Avrupa’da tamamlamış ve özelde Avrupa’da Müslüman olarak var olmanın genel Müslüman olabilmenin sadece birtakım uygulamalardan ibaret olmadığını aynı zamanda fikrî ve nazarî bir sorun olduğunu kavrayan insanların bir araya geldiği verimli bir okuma, anlama, yorumlama çabasını ve tecrübesini ifade etmektedir.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.